תקנון אתר

ברוכים הבאים לאתר הרשת (להלן: "האתר"), המופעל על ידי חברת "גפן כחול לבן ניהול בע"מ"   
מרח' הנדיב 71, הרצליה (להלן: "טייסט" ו/או "החברה"), 
המציע  מגוון רחב של מוצרים ושירותים בתחום הבישול, האפייה וקישוטי העוגה.

1. כללי
א. כפורט במסך דלמטה יקרא להלן "התקנון".
ב. הקנייה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא תקנון זה בקפידה, שכן ביצוע פעולה באתר,  ובכלל זה השימוש בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו, מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון.
ג. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר ו/או נקבה בלבד הוא מטעמי נוחות בלבד.
ד. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה. משמעותה של המילה "פעולה" בתקנון זה הנה - כל פעולה המתבצעת לשם רכישת מוצר או שירות המוצעים למכירה באתר.
ה. ביצוע פעולה באתר, רשאי לערוך כל משתמש אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו תעודת זהות אישית תקפה, וכרטיס אשראי אישי ותקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.
ה. השתתפות בקניה אסורה על עובדי טייסט.
ו. טייסט רשאית למנוע מכל אדם את ההשתתפות בכל אחת מהמכירות, באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.
ז. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא "טייסט", רשאית למנוע ממך להשתתף בכל אחת מהמכירות ולהגיש הצעות, בכל אחד מהמקרים הבאים:
- אם מסרת במתכוון פרטים שגויים.
- אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים, או העלולים לפגוע בחברה, או בצדדים שלישיים כלשהם.
- אם כרטיס האשראי שברשותך, נחסם, או הוגבל לשימוש, בדרך כלשהי.
ח. אם הנך זקוק לקבל אישור, מאת צד שלישי כל שהוא, כדי לבצע פעולה משפטית, הנך מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמת האפוטרופוסים, או צד שלישי כאמור לעיל, לביצוע פעולה באתר.
ט. ביצוע פעולה באתר, רשאי לערוך כל משתמש, שברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי, אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה. עם זאת, ביצוע פעולה באתר, לרבות מסירת פרטי כרטיס האשראי, בירורים ופעולות אחרות, ניתן לבצע גם באמצעות הטלפון ו/או מכשיר הפקס.
י. אספקת המוצרים ו/או השירותים, תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.
יא. "טייסט" שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכירה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית, או במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור, המונעים לדעת החברה את המשך המכירה או ביצועה, או במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השרות, בתנאי המכירה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה, ובכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.
יב. רק הכללים שיפורסמו בתקנון זה, יחייבו את "טייסט" כלפי מבצעי הפעולות באתר.
יג. "טייסט" שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן, אולם כל שינוי יחול אך ורק על מוצרים ו/או שירותים שנרכשו לאחר השינוי.
יד.למען הסר ספק, מובהר כי פעילות אתר המכירות של "טייסט", הנה נפרדת מפעילות החנות של "טייסט", ובכלל זה המבצעים, מחירים, מלאי מוצרים ושרות הלקוחות.

2. המוצרים המוצעים למכירה
א. באתר מוצגים מגוון רחב של מוצרים ושירותים (להלן: ''המוצרים''), מאת מיטב היצרנים והמשווקים, במחירים אטרקטיביים ובתנאים מיוחדים.
ב. בדף המכירה של כל מוצר, מופיעים פרטי ונתוני המוצר, והתנאים למכירתו. "טייסט" עושה מאמצים רבים, לספק תאור ומידע עדכני ומקיף, על המוצרים המוצעים למכירה באתר, ואף מציעה פרטים נוספים לגבי המוצרים ו/או השירותים המוצעים, באמצעות פניה בדואר האלקטרוני (taste@orange.net.il) או טלפונית 054-7939352, ואף הפניות לאתרי יצרנים ואתרים, המציעים מידע שימושי נוסף. עם זאת, במידה וישנו קישור (''לינק'') באתר "טייסט", המפנה לאתרים אחרים, לא תישא טייסט באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם, או לכל פרט אחר הקשור עמם, ולא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם או עלול היה להיגרם, כתוצאה משימוש או הסתמכות, על המידע המופיע בשירותים אליהם הנך עשוי להגיע, באמצעות הקישור באתר "טייסט".
ג. תמונות המוצרים באתר, נועדו להמחשה בלבד, וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר, לרבות בשל מגבלות המדיה האלקטרונית (העברת צבעים, גוונים וכיו"ב), או שינויים הנערכים במוצרים מעת לעת.

3. תהליך ההזמנה
א. ניתן לשלם באתר, באמצעות כרטיס אשראי בלבד, באחת הדרכים הבאות:
 - מילוי פרטי ההזמנה ומספר טלפון ליצירת קשר. נציג מטעם האתר ייצור עמך קשר טלפוני, להשלמת פרטי הזמנה והתשלום.
- מילוי פרטי כרטיס האשראי בטופס ההזמנה באתר.
- תשלום באמצעות שירותי PAY PAL.
ב. לאחר שביצעת את ההזמנה ובחרת באופן בו תרצה למסור את פרטי כרטיס האשראי, תקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתך. לתשומת לבך: אישור זה אינו מחייב את האתר ו/או מי מטעמו, לספק את המוצרים שהזמנת, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת.
ג. רק לאחר סיום בדיקת פרטי כרטיס האשראי שלך, כפי שנמסרו על ידך, וקבלת אישור מחברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעתך כברת ביצוע ויתחילו כל תהליכי אספקת המוצרים שהזמנת, בתנאי שפרטי הזמנתך נקלטו במערכת ללא שיבוש, ובלבד שהמוצרים מצויים במלאי.

4.  הזמנת מוצרים ו/או שירותים
א. על מנת שנוכל למלא אחר הצעתך לרכישת מוצר (להלן: "הזמנתך"), חשוב שהמוצרים שהזמנת יימצאו במלאי האתר. למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר כנמצאים במלאי - אכן יימצאו במלאי, הרי יתכן מצב בו מוצרים המוצגים באתר אזלו מהמלאי, ובמקרה כזה תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך או באמצעות הטלפון.
ב. האתר שומר לעצמו את הזכות להגיש לך הצעה, לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים, במידה וקיימת חלופה כזו. אם תקבל את הצעת האתר -  יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. לעומת זאת, אם החלטת לסרב להצעת האתר - תימחק הזמנתך ויימנע חיוב כרטיס האשראי שלך. במידה וחויב כרטיסך, הוא יזוכה מיידית בסכום שחויב. 

5. הזמנה משובשת
א. כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. יתכנו סיבות שונות העלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הזמנתך ועיבודה על ידי האתר. אם תקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי הזמנתך, או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת הזמנתך, אנו ממליצים שתפנה אלינו בדואר האלקטרוני (taste@orange.net.il) או דרך האתר בלשונית "צור קשר", או טלפונית 054-7939352.
ב. אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, יהיה האתר רשאי לבטל את רכישתך ואת/ה לא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.
ג. אם בעת ביצוע ההזמנה ו/או מסירת פרטי כרטיס האשראי תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת - תחויב בתשלום בגין דמי טיפול ומשלוח. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
ד. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית, על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז - 1977 ו/או בכל דין אחר.

6. אמצעי התשלום
א. באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף, הניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין (למעט כרטיס דיינרס וישראכרט). את מספר כרטיסך ופרטיו תוכל למלא במהלך ההזמנה, או למסרו בטלפון או באמצעות משלוח טופס הזמנה דרך הפקס. 
ב.  לברור פרטים נוספים, ניתן לפנות לשירות הלקוחות שלנו בדואר האלקטרוני (taste@orange.net.il) או דרך האתר בלשונית "צור קשר", או טלפונית 054-7939352.
ג. רק עם קבלת אישור חברת כרטיסי האשראי בגין הרכישה שבצעת באמצעות כרטיסך, נעבד את הזמנתך, ונשלח אליך את המוצרים.
ד. בכל מקרה בו תסרב חברת כרטיסי האשראי לאפשר לאתר לגבות את התמורה, ייחשב הדבר כביטול ההזמנה על ידי הקונה ויחולו על כך כל התנאים האמורים להלן, לגבי ביטול העסקה על ידי הקונה.

7. פרטיות
א. הפרטים האישיים שמסרת ותמסור/י בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע של "טייסט". "טייסט" לא תעביר את פרטיך האישיים לאף גורם. למרות שעל פי חוק אינך חייב/ת למסור לנו את פרטיך האישיים -  לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבלם.
ב.  "טייסט" מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים, למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים, באמצעות אבטחת האתר. עם זאת, לא ניתן להבטיח את שמירת פרטיותך מפני "חדירות" כאמור, או לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, הנך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד "טייסט" ו/או מי מטעמה, עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.

8. עוגיות  Cookies
"עוגיות" הנן קבצי טקסט קטנים המאוחסנים על ידי שרת האתר, באמצעות הדפדפן שלך, על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש. העוגיות אינן מכילות מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שתסרב לקבל אותן. השימוש ב"עוגיות" יאפשר לנו לספק לך שירות מהיר ויעיל, ויחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בביקוריך הנשנים.

9. אספקה
א. אספקת המוצרים ושליחתם תתבצע על פי הוראות תקנון זה. זמן אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שמצוין באתר לגבי כל מוצר ו/או שירות, כולל רק את חישובם של ימי עסקים. חישוב מועדי האספקה, יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו חמישה ימי עבודה בשבוע, ימים א'- ה', ואינו כולל ימי שישי, שבת, ערבי חגים ומועדים. בנוסף, לא ייכלל יום ההזמנה לצורך מניין ימי העסקים לאספקת המוצרים, אם נעשתה לאחר השעה 12:00. יחד עם זאת, "טייסט" עושה כמיטב יכולתה, להקדים את זמן האספקה.
ב. משלוח המוצרים יכול להיעשות, רק בהתאם למדיניות המשלוחים ולמוצע לאותו מוצר ו/או שירות שבחרת, כל זאת על פי מדיניות ההובלה והאספקה ובכפוף לשיקול דעתה של "טייסט". ל"טייסט" שמורה הזכות להודיע כי אין באפשרותה להוביל את המוצר לאזור מסוים, ובמקרה זה לא תחויב בדמי משלוח והמוצר ימסר לידיך בחנות החברה.
ג. בתחתית דף המוצר עשויה להופיע הערה הנוגעת להגבלת אפשרויות האספקה של פריט. ההגבלות נובעות בד"כ מרגישות מוצר לחום או קור, שבירות גבוהה או משקל גבוה וכיו"ב. במידה ובחרת במוצר שחלה עליו מגבלת משלוח – תחול המגבלה על כל המשלוח. כלומר, אם מוצר מסוים הנכלל בסל הקניות, ניתן לאיסוף עצמי בלבד – כל אותו סל קניות יוגבל לאיסוף עצמי. עומדת בפניך האפשרות לפצל את ההזמנה ולהפריד את המוצר נשוא מגבלת המשלוח להזמנה נפרדת. באופן דומה, קיימת הגבלת כמות פריטים למשלוח יחיד של פריטים כבדים, או חיוב שונה מחיובי המשלוחים הרגילים.
ד. במרבית המקרים, הינך רשאי לבחור באיסוף עצמי, ולקבל לידיך את המוצר באופן עצמאי. במקרה כזה, תהיה פטור מדמי טיפול ומשלוח. מועד האיסוף עצמי, יתואם עמך ע"י שרות לקוחות. במידה ובחרת באספקת המוצר ו/או השירות באמצעות משלוח, הם יסופקו לכתובת שמסרת לנו במהלך תהליך הרכישה באתר, באמצעות שליח או דואר ישראל. אנו מנועים מאספקת משלוחים, בכל דרך שהיא, לכתובת שהיא ת.ד. בלבד.
ו. במקרה של הזמנה הכוללת משקאות אלכוהוליים, מקבל המשלוח נדרש להציג תעודה מזהה לגבי גילו (חייב להיות לפחות בן 18 שנה).
ז. "טייסט" ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו"ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה. במקרים אלה רשאית "טייסט" להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.
ח. אספקת המוצרים ו/או השירותים השונים באמצעות דואר ישראל (באמצעות דואר חבילות או דבר דואר רשום), תתבצע בהתאם לזמן האספקה הנהוג בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל. אנו מגבילים משלוחים באמצעות דואר ישראל, עד לגובה תקרת הביטוח של הדואר (גובה התקרה כיום הוא 500 ₪, לחבילה רשומה), עד למשקל של 10 ק"ג, ובנוסף נמנע אספקה בדואר מפריטים שבירים או רגישים.
ט. אספקת המוצרים ו/או השירותים השונים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לבית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב בטחוני העלול לסכן את חיי המשלחים, יובהר העניין ללקוח וימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים. יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל, תהיה "טייסט" הפוסק הבלעדי.
י. יודגש בזאת, כי זמני האספקה של מוצרים שאינם מסופקים באמצעות שליחים, אינם ניתנים לבקרה מלאה ע"י "טייסט" ואינם בשליטתה והנך מצהיר, כי לא תהיה לך כל טענה נגד "טייסט", עקב שיבושים באספקה שלא באמצעות שליח.
יא. בעת האספקה, רשאית "טייסט", לבקש את נוכחותך במקום ובמועד האספקה, והצגת תעודת זהות שלך ו/או חתימתך על גבי שובר כרטיס האשראי ו/או קופון, כתנאי למסירה.
יב. במידה ומוצר לא יישלח אליך בתוך 14 ימי עסקים מיום הקניה, תהיה זכאי לבטל את העסקה ולקבל חזרה את מלוא התמורה בעד אותו המוצר. עם ביטול העסקה כאמור, וקבלת התמורה בחזרה, לא תהא לך כל טענה ו/או תביעה כלפי האתר ו/או "טייסט", בקשר עם העסקה. האמור אינו תקף לגבי מוצרים שמועד אספקתם צויין כממושך יותר, ו/או הוזמנו במיוחד עבור הלקוח.
יג. ידוע לך כי בכל מקרה בו לא יעלה בידי האתר ליצור עמך קשר לשם תיאום אספקת המוצר, בתוך 7 ימים מיום ביצוע הקניה, ייחשב הדבר כביטול הרכישה על ידך. במקרה זה לא יהיה על האתר לספק לך את המוצר, ואף לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה כלפי האתר או "טייסט", בגין ביטול העסקה על פי סעיף זה.
יד. במקרה של הובלה חריגה, על פי שיקול דעתה הבלעדי של "טייסט" או מי מטעמה (כגון הובלה שלא ניתן לבצעה באמצעות מדרגות או מעלית, הובלה שנדרש מכשור מיוחד לביצועה או הובלה לקומות גבוהות), תחול כל עלות ההובלה, במלואה, על הלקוח.

10. מחירים ותשלומים
א. חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, במחיר שמופיע בסמוך למוצרים שהזמנת, בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, והכל כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בדף המוצר, ובסיכום תהליך ההזמנה.
ב. "טייסט" רשאית לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת, הוא המחיר שיתפרסם באתר בעת שתשלים/י את תהליך ההזמנה.
ג. מחירי המוצרים ו/או השירותים ודמי הטיפול והמשלוח המופיעים באתר - כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת.
ד. במידה והזמנת מוצר ו/או שירות באתר וקיימת אפשרות לשלם תמורתו בתשלומים - דמי הטיפול והמשלוח לא יחושבו במניין התשלומים, ויחויבו בתשלום הראשון של המוצר.
ה. במקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל הזמנתך, המוצר לא יסופק לך, ותחויב בדמי ביטול כמפורט בסעיף 11.

11. ביטול רכישה והחזרת מוצרים
א. אנו ב"טייסט" עושים הכל, על מנת שתהיה שבע רצון מהמוצרים שבחרת. עם זאת, אתה רשאי להחזיר את המוצרים שרכשת באתר בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים, מיום קבלתם (למעט כאלו המפורטים בהמשך). ביטול העסקה כפוף לכך, שהמוצר יוחזר ל"טייסט", כשהוא סגור באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא, ומבלי שנעשה בו שימוש כלשהו. "טייסט" תעשה כל שביכולתה, על מנת לסייע ללקוח במציאת פתרון הולם, במידה ויהיה מעוניין בהחזרת המוצר. 
ב. חומרי גלם, צבעי מאכל, מוצרי מזון ו/או יין ואלכוהול, כמו גם מוצרים הניתנים להקלטה, שיעתוק או שכפול, שאריזתם המקורית נפתחה (אלא אם התברר שהם פגומים) ו/או מוצרים שהותאמו במיוחד לצרכי הלקוח, או שבוצעה בהם הרכבה, ו/או מוצרי מציאון ומבצעים - אינם נכללים במדיניות ההחלפות וההחזרות שלנו.
ג. אם רכשת שירות, הנך רשאי לבטלו בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום ההזמנה ועד 2 (שני) ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד מתן השירות (הקרוב מבינהם למועד השרות).
ד. כדי להחזיר מוצרים, עליך ליצור קשר באמצעות הדואר האלקטרוני :- taste@orange.net.il,  או דרך האתר בלשונית "צור קשר", או טלפונית 054-7939352 ולמסור הודעת ביטול עסקה, בציון פרטי ההזמנה. לאחר בירור פנייתך, תתבקש להחזיר, על חשבונך, את המוצר למחסני "טייסט", ברחוב הנדיב 71, הרצליה. ביטול העסקה כפוף לסייגים כמפורט בסעיפים א'-ג.
ה. אם המוצר נבדק על ידי "טייסט" ונמצא שהוא לא הוחזר כחדש, באריזתו המקורית, לרבות כל מרכיבי המוצר והאריזה - הזיכוי יהיה יחסי לערך המוצר שהוחזר, בניכוי הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה, או כל הוצאה או התחייבות אחרת ש"טייסט" הוציא או שהוא התחייב להוציא והן בשל התקשרות בעסקה או בשל ביטולה.
ו. לאחר החזרת המוצרים תזוכה במחיר ששילמת עבורם (לא כולל דמי משלוח), ובניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה, או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.
ז. במקרה שקיבלת מוצר פגום, אתה מתבקש לשלוח ל"טייסט" את המוצר, בצירוף חשבונית המס שקיבלת, ומכתב המתאר את הבעיה במוצר. לאחר שנקבל את פנייתך, והיא תימצא מוצדקת, נשלח אליכם שנית את המוצר על פי הזמנתך המקורית, ובלבד שהוא נמצא במלאי אצל הספק.
ח. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם - לא תחויב בדמי ביטול כלשהם. אם סופק לך המוצר – תתבקש להעמידו לרשות "טייסט" במקום שבו הוא נמסר לך, ולהודיע ל"טייסט" על כך.
ט. במקרה של ביטול עסקה, טרם אספקת המוצרים ו/או השירותים שהוזמנו - בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול, יוחזר לך הסכום ששולם על ידך בגין המוצרים ו/או השירותים, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם (אלא אם מצויין במפורש אחרת, כמו במקרים של הזמנת סדנא קבוצתית וכיו"ב). בנוסף, במידה והמוצר נשלח מ"טייסט" לחברת השילוח, תחויב גם בתשלום מלא בגין המשלוח, גם אם טרם קיבלת את המוצרים ו/או השירותים. 
י. טעות מהותית שנגרמה על ידי האתר, בתיאור המוצר ו/או בתנאי המכירה, תזכה אותך, באפשרות לבטל את העסקה בלבד, ללא דמי ביטול כלשהם, מבלי שתהיה זכאי לכל פיצוי ו/או תשלום כלשהו מהאתר ו/או מ"טייסט".

12. אחריות
א. "טייסט" ו/או מי מטעמה, אינם מייצרים את המוצרים, ואינם נושאים באחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר, בכל הנוגע לפרטים האמורים. המוצרים באתר מוצגים בתום לב, ומתוארים על ידנו בצורה אובייקטיבית, תוך הישענות על פרטים שנמסרו על ידי היצרן, ניסיון בשימוש וחוות דעת קונים וגולשים. אין לראות בהצגתם, משום המלצה מצד האתר ו/או "טייסט", לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב. אם רכשת מוצר פגום, זכותך להחליפו או להחזירו ולקבל זיכוי כפי שפורט לעיל.
ב. האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על היצרנים של המוצרים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם. היצרנים של המוצרים, לקחו על עצמם את כל החובות המוטלות על "עוסק" על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו. בכל מקרה,  ותחת כל עילה משפטית שהיא, החבות בגין מוצרים הנזכרים בסעיף זה לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע"י הרוכש, אחריות היצרן מוגבלת לנזק ישיר בלבד אשר נגרם לכלים עצמם, ומובהר בזאת כי אינה מכסה נזקים משניים או תוצאתיים.
ג. המידע המובא באתר זה, הינו לצורך ידע ולימוד ואין בו משום הצעה, או המלצה לשימוש או ריפוי כלשהו.  שימוש במידע זה, שיעשה ע"י מי מהקוראים, הוא על אחריותו האישית. המידע המשולב באתר מבוסס על פרסומים ומחקרים של צדדים שלישיים והוא כפוף להגבלת האחריות כמפורט לעיל. אין במידע זה משום תחליף לייעוץ רפואי מקצועי, שייקח בחשבון את נתוניו האישיים של המטופל.  אנו משתדלים שהמידע הכלול באתר יהיה מדויק, אך איננו יכולים להבטיח שהמידע נכון, שלם ומעודכן. הגולשים באתר מוזהרים שלא לפעול או לחדול לפעול בהסתמך על מידע באתר זה מבלי לאמת אותו באופן עצמאי. מנהלי האתר ובעליו לא ישאו באחריות כלשהי לתוצאה ישירה או עקיפה הנובעת משימוש במידע שנמצא באתר או באמצעותו. 
ד. בשום נסיבות לא יחול על האתר ו/או מי מטעמו, אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לטייסט ו/או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
ה. "טייסט" ו/או מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה, שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש, לשם ביצוע פעולה באתר.
ו. השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא ("AS IS"). לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי "טייסט" ו/או מי מטעמה, בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו, או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.
ז. "טייסט" מתחייבת לעשות מאמצים למען שביעות רצונו של הלקוח ולאבטח את האתר ורמת השירות בו, אך אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית, נזקים, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר, ספקיו ו/או מי מטעמו.
ח. כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר, מתחייב לשפות ולפצות את האתר, בעליו ומנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו, כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו להם.
ט. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר ו/או מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה.

13. בעלות ושמירה על זכויות
האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר, לרבות התוכנה הכלולה בו, עיצובו הגרפי והמידע הכלול בו ובכל מידע אחר הקשור לאתר, הנם בבעלות בלעדית של האתר ו/או "טייסט",  ולאף אדם לא תהא כל זכות, דרישה או תביעה כלפי האתר ו/או "טייסט", בנוגע לזכויות אלה ולא יותר לו לעשות שימוש כלשהו בזכויות אלה, אלא באמצעות ובאישור האתר ו/או "טייסט" בלבד.  רוכש ו/או גולש ו/או כל צד ג', המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו, לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר. כל הזכויות הקנייניות בכל חומר טכנולוגי, לרבות תוכנות, חומרות, תוכניות, מפרטים, נתונים, תהליכים, המצאות ושיפורים, סימני מסחר, סודות מסחר וכל מידע אחר, אשר ניתן לזהות ובדרך כלשהי כמידע הקשור לאתר, הנם בבעלות בלעדית של האתר ו/או "טייסט" בלבד, ולא תהא למאן- דהו, כל זכות בהם, לרבות זכות שימוש.

14. דין ושיפוט
הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז בלבד.

15.  שאלות ובירורים
לבירורים ולשאלות במהלך הקנייה, או/ו לגבי המוצר השירותים, ו/או לגבי הזמנה שבוצעה באתר, ניתן לפנות בכל ימות השבוע באמצעות הדואר האלקטרוני taste@orange.net.il, או דרך האתר בלשונית "צור קשר", 
או טלפונית 054-7939352, בשעות פעילות החנות. 

 

התקנון עודכן בתאריך: 15/03/17.